Savremena platforma za online učenje.

Kursevi dostupni 24h. Peterhof Consulting & EDU.
Peterhof Consulting & EDU d.o.o.

Zašto izabrati nas?

Naša edukativna ponuda sadrži prilagođene kurseve. Sa velikom pažnjom kreirali smo platformu za sticanje novih veština na daljinu (e-Learning) prateći sve globalne standarde u ovaj oblasti. Cilj nam je da svako i bez prethodnog iskustva u elektronskom učenju, može da krene sa obukom odmah.

Misija

Našim klijentima pružamo praktične, vredne, integrisane i prilagođene usluge poslovnog savetovanja i edukacije.

Vizija

Prepoznatljiva i preferirana poslovna konsultantska kuća u Srbiji i regionu po kreiranoj vrednosti za klijenta.

Platforma za učenje

Poboljšajte svoju karijeru učeći veštine od najboljih predavača online

Dr Slavica Cicvarić Kostić
Dr Miloš Milosavljević
Dr Dragan Lončar, CFA

Predavači

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.
Dr Dragan Lončar, CFA
Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu „Strateška uloga marketinga i odnosa s javnošću u unapređenju uprave i razvoju elektronskih usluga“ odbranila 2010. godine.
Dr Slavica C. Kostić
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2015. godine na smeru Statistika, informatika i kvantitativne finansije nakon kojih je nastavio master studije na modulu Kvantitativna analiza smer Informatika. Tokom studija bio je stipendista Fonda za razvoj mladih talenata – Dositej Obradović, zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Aleksandar Grašić
Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. Doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka 2015. na temu merenja finansijskih performansi. Na FON-u od 2009. predaje Finansijski menadžment i Upravljačko računovodstvo. Usavršavao se na Poslovnoj školi Bled u Sloveniji.
Dr Miloš Milosavljević