Poslovni engleski – Meetings in English

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Jovana Lončar

Meetings in English je prvi modul u okviru programa Business English, a namenjen polaznicima na srednjem nivou znanja engleskog jezika (B2 i iznad).

Program omogućava polaznicima da unaprede veštine komunikacije na engleskom jeziku u situacijama u kojima se svakodnevno mogu naći na poslu – na formalnim i neformalnim sastancima. Osnovni cilj je da polaznici prevaziđu barijere koje imaju kada je potrebno komunicirati na engleskom jeziku u različitim fazama sastanaka, da steknu samopouzdanje i u svakom trenutku pokažu svoj pun potencijal.

Modul se sastoji od pet segmenata koji predstavljaju različite faze sastanaka, od organizovanja, planiranja, preko vođenja sastanaka, aktivnog učestvovanja u sastancima, do donošenja zaključaka i završavanja sastanaka. Polaznici imaju priliku da kroz kombinaciju pisanih i video predavanja, nauče mnogo različitih fraza i izraza koje mogu primeniti kao organizatori, učesnici ili vođe sastanka. 

Gramatika i vokabular se obrađuju kroz praktičnu upotrebu, tako da se naučeno može primeniti u bilo kom kontekstu i situaciji.

Program pokriva sledeće teme:

Block 1. Before a meeting

 1. Meeting and greeting
 2. Importance of small talk
 3. Drawbacks of small talk
 4. Present tenses
 5. Test

Block 2. Participation in a meeting

 1. Questionnaire about meetings in English
 2. Strategies for perfectionists
 3. Strategies for risk-takers
 4. Past tenses
 5. Test

Block 3. Managing a meeting

 1. Planning and arranging a meeting
 2. Setting up a meeting by email
 3. Managing a meeting
 4. Future tenses
 5. Test

Block 4. Brainstorming and evaluation ideas

 1. Advantages and disadvantages of brainstorming
 2. Phrases for making suggestions
 3. Phrases for evaluating ideas
 4. Test

Block 5. Closing a meeting

 1. Action points
 2. Delegating and volunteering
 3. Modal verbs
 4. Practical English usage: confusable words/ common mistakes
 5. Test

Final test