Poslovna analiza podataka u Excelu 1

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Aleksandar Grašić

Microsoft Excel kao deo Microsoft Office paketa jedan je od najviše korišćenih alata za analizu podataka. U današnje vreme podaci imaju ključnu ulogu u procesu donošenja odluka. Međutim, količina podataka se uvećava velikom brzinom i bitno je posedovati veštine i znanja za upravljanje podacima i njihovu analizu na pravi način.

Ispravno donošenje odluka na osnovu izveštaja pretpostavlja da je odrađena kvalitetna analiza podataka. Međutim, ukoliko se analiza radi nad lošim podacima, i krajnji zaključci su pod znakom pitanja. Zato fokus ovog kursa stavljamo na proces obrade i pripreme podataka. Krajnji cilj kursa je vizuelizacija dobijenih rezultata na osnovu kojih možemo izvući ispravne zaključke.

Takođe, razumevanje baza podataka je važan aspekt kojem posvećujemo pažnju na početku svake lekcije kako bismo znali sa kojim tipovima podataka raspolažemo i da u potpunosti razumemo kako da ih dalje obrađujemo.

Kurs sadrži 18 lekcija u kojima je detaljnim pristupom objašnjena svaka od funkcija, alata ili opcija. Pored toga, korišćen je u potpunosti dinamičan način edukacije uz savremene alate prenošenja znanja kako bi se posvetila pažnja najvažnijim trikovima za rešenje problema. Svaku video lekciju prati materijal za vežbanje koji će vam omogućiti da istovremeno upotrebite stečeno znanje. Lekcije su objašnjene na verziji najnovijoj verziji Microsoft 365 paketa, a mogu se pratiti sa verzijama Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, kao i Microsoft 365.

S obzirom da je COVID-19 uticao na poslovanje velikog broja biznisa, kreiraćemo bazu koja će vam pomoći da unapredite svoje poslovanje u uslovima krize i uspešno ažurirate evidencije o radu.

Program pokriva sledeće teme:

 1. Upoznavanje sa okruženjem Excela
 2. Rad sa agregatnim funkcijama
 3. Rad sa statističkim funkcijama
 4. Rad sa funkcijama za pretraživanje
 5. Rad sa datumskim funkcijama
 6. Rad sa logičkim funkcijama
 7. Ugnježdavanje funkcija
 8. Formatiranje ćelija
 9. Rad sa radnim listovima i radnim sveskama
 10. Uslovno formatiranje
 11. Filtiranje i sortiranje podataka
 12. Priprema podataka za analizu
 13. Kreiranje izveštaja pomoću pivot tabela
 14. Vizuelizacija i analiza dobijenih rezultata