Poslovna analiza podataka u Excelu 2

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Aleksandar Grašić

Ukoliko ste usvojili znanje sa kursa Poslovna analiza podataka u Excelu 2 stekli ste odličnu osnovu koju ćemo nadograditi Poslovnom analizom podataka u Excelu 2. Ukoliko pak niste slušali prvi kurs, već imate osnovno znanje o Excelu, ovaj kurs će vam pomoći da ga podignete na još viši nivo.

Kurs Poslovna analiza podataka u Excelu 1 obuhvata agregatne, logičke funkcije, funkcije za pretraživanje, pivot tabele a sada sledi nastavak kojim analizu podižemo na viši nivo kako bi vaš rad u Excelu sa velikim bazama podataka i složenim zahtevima mogao biti produktivan.

Takođe, cilj ovog kursa je da sagledamo koje su to manuelne radnje koje obavljamo na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou i da pronađemo način kako da ih u potpunosti automatizujemo odgovarajućim funkcijama.

Na prvom kursu bavili smo se osnovnim sintaksama svake od funkcija, a sada prelazimo na proces ugnježdavanja više IF funkcija, ugnježdavanja vlookup i match kao i index i match funkcija kako bismo iskoristili pun potencijal Excela i olakšali svakodnevne zadatke.

Kurs sadrži 41 lekciju u kojoj je detaljnim pristupom objašnjena svaka od funkcija, alata ili opcija. Pored toga, korišćen je u potpunosti dinamičan način edukacije uz savremene alate prenošenja znanja kako bi se posvetila pažnja najvažnijim trikovima za rešenje problema. Svaku video lekciju prati materijal za vežbanje koji će vam omogućiti da istovremeno upotrebite stečeno znanje. Lekcije su objašnjene na najnovijoj verziji Microsoft 365 paketa, a mogu se pratiti sa verzijama Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, kao i Microsoft 365.

S obzirom da je COVID-19 uticao na poslovanje velikog broja biznisa, kreiraćemo bazu koja će vam pomoći da unapredite svoje poslovanje u uslovima krize i uspešno ažurirate evidencije o radu. 

Program pokriva sledeće teme:

 1. Upoznavanje sa okruženjem i načinima automatizacije Excela
 2. Produktivniji rad sa agregatnim funkcijama
 3. Rad sa datumskim funkcijama
 4. Rad sa tekstualnim funkcijama
 5. Rad sa funkcijama za pretraživanje
 6. Rad sa logičkim funkcijama
 7. Ugnježdavanje funkcija
 8. Imenovanje opsega
 9. Kreiranje baza podataka kroz Excel tabele
 10. Forme za popunjavanje podataka
 11. Validacija podataka
 12. Različiti pristupi u pretraživanju podataka
 13. Filteri (osnovni i napredni)
 14. Filter funkcija
 15. Sortiranje (osnovno i napredno)
 16. Sort funkcija
 17. Pivot tabele
 18. Kreiranje dashboarda
 19. Grafičko prikazivanje podataka