Finansijski kontroling

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Dr Miloš Milosavljević

FINANSIJSKI KOTROLING

Kontroling je specifična oblast koja se zasniva na znanju i praksi iz oblasti finansija i upravljačkog  računovodstva. Trening je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u sektorima finansija,  računovodstva, planiranja, kontrolinga, ali i zaposlenima u svim drugim poslovnim funkcijama gde  zaposleni obavljaju poslove internog izveštavanja i kontrole.

Učesnici mogu biti potpuni početnici u navedenim oblastima, do profesionalaca u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama. Trening se zasniva na teorijskom konceptu finansija i upravljačkog računovodstva.

Program teorijski pokriva sledeće teme:

 • Uvod u finansijski kontroling – analiza, izveštavanje i navigacija kompanije
 • Merenje performansi i finansijski kontroling
 • Ključni indikatori performansi – dobre i loše prakse
 • Šta raditi sa Y-o-Y, CAGR, ROI, ROA, ROE, EVA, MVA i drugim pokazateljima?
 • Integracija pojedinačnih mera u sistem za merenje performansi
 • Praktični primeri
 • Finansijski kontroling i uspešna alokacija troškova
 • Problemi “besplatnih jahača“ u organizacijama – kako pravično raspodeliti troškove na projekte i troškovne centre?
 • Uvod u prakse alokacije troškova – stvarni i standardni troškovi. Kako finansijski kontroling može pomoći u pravičnoj alokaciji troškova
 • „ABC“ sistem troškova
 • Test