Krizna komunikacija

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Dr Slavica Cicvarić Kostić

Jedna od ključnih veština menadžmenta je komunikacija. Komunikacija u krizi ima naglašen značaj iz više aspekata i stoga je u ovom kontekstu sagledavamo sa posebnim fokusom.

Komunikacija zahteva planiranje, način na koji smo kriznu komunikaciju osmislili, dogovorili i „istrenirali“ pre krize, u velikoj meri odrediti uspešnost strategije komunikacije u toku njenog trajanja.

Postavljanje okvira internih i eksternih komunikacija, formiranje i obučavanje kriznog tima, određivanje ključnih stajkholdera i prioriteta u komunikaciji tokom krize, kreiranje ključnih poruka, komunikacija sa medijima, kao i specifičnosti komunikacije putem društvenih mreža, oblasti su koje ovaj program pokriva.

Po okončanju krize, koja je uloga komunikacije i kako da se na pravi način očuva reputacija organizacije, dodatna su pitanja kojima ćemo se pozabaviti.

Program je kreiran sa idejom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizne komunikacije delimično pokriva i aktuelnu krizu izazvanu pojavom COVID-19. Program, uz primere iz svetske i domaće prakse, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz kvalitetnu komunikaciju.

Program pokriva sledeće teme:

  • Rizici i krize: niko nije imun!
  • Planiranje kriznih komunikacija
  • Strategije i taktike kriznih komunikacija
  • Čuvanje reputacije: komunikacija nakon krize