Krizna strategija

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Dragan Lončar

Savremeno okruženje je vrlo dinamično te svaka organizacija mora biti fleksibilna i spremna na promene. Kriza je posledica neadekvatnog prilagođavanja ili pak nemogućnosti da organizacija primeni strategiju iniciranja promena. Kriza je signal za promenu čije zanemarivanje može dovesti do znatnog pada performansi preduzeća i likvidacije u krajnjem ishodu. Brojna preduzeća suočavaju se sa krizom nespremno, bez adekvatnog kriznog plana i krizne strategije. Posedovanje krizne strategije koja uključuje sve organizacione aspekte i poslovne funkcije obezbediće preživljavanje i prosperitet. Vrlo često, krizu nije moguće izbeći, ali uz pomoć krizne strategije moguće je krizom lakše upravljati.

Program je kreiran sa pažnjom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizna strategija delimično pokriva i aktuelnu COVID-19 analizu. Program, uz praktične primere iz prakse domaćih organizacija, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz kvalitetnu komunikaciju.

Program pokriva sledeće teme:

  • Koncept kriznog strateškog planiranja
  • Krizna strateška dijagnoza
  • Krizna strateška terapija i njena primena
  • Liderska vizija u krizi