Krizne finansije

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Dragan Lončar

Jedan od ključnih izazova tokom krize je upravljanje finansijama u kratkom roku, a pre svega imajući u vidu aktuelno smanjenje prodaje, poteškoće u naplati i uvećani kreditni rizik, kašnjenja ili potpunu obustavu plaćanja i slično. Upravljanje finansijama u periodu krize predstavlja okosnicu preživljavanja preduzeća i osnovu njegovog razvoja nakon krize.

Program je kreiran sa pažnjom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizne finansije  delimično pokriva i aktuelnu COVID-19 analizu. Program, uz praktične primere iz prakse domaćih organizacija, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz kvalitetnu komunikaciju.

Program pokriva sledeće teme:

  • Uticaj krize na finansijsko zdravlje preduzeća
  • Finansijske odluke pre, tokom i nakon krize
  • Analiza finansijskog zdravlja preduzeća
  • Likvidnost tokom krize
  • Krediti
  • Ostale relevantne poslovne odluke tokom i nakon krize