Uvod u krizni menadžment

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno
Počnite
This kurs is currently closed

Predavač: Dragan Lončar

Krizni menadžment spada u jednu od vitalnih funkcija organizacije jer neuspeh u realizaciji postavljenih ciljeva može biti dalekosežan sa dubokim posledicama. Posledice krize ispoljavaju se kroz pad finansijskih performansi, ugrožavanje likvidnosti i narušavanje finansijske stabilnosti preduzeća. Po prerastanju krize iz taktičke u duboku stratešku krizu posledice su daleko radikalnije i mogu dovesti do bankrotstva i likvidacije organizacija. S obzirom na to da se posledice krize menjaju protokom vremena i postaju sveobuhvatnije i ozbiljnije krizni menadžment ne može se posmatrati kao unapred pripremljeni precizni plan preduzeća sa jasnim skupom komandi već kao skup iterativnih koraka i preporuka. Odgovor na krizu realizuje se kroz konkretne mere i smernice predviđene planom koji su okosnica kriznog menadžmenta.

Prepoznavanje ranih signala krize ima opredeljujući uticaj na veličinu prouzrokovane štete, a fleksibilnost kriznog plana i sveobuhvatnost kriznih mera utiče na efektivnost kriznog menadžmenta

Program je kreiran sa pažnjom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizni menadžment delimično pokriva i aktuelnu COVID-19 analizu. Program, uz praktične primere iz prakse domaćih organizacija, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz prave odluke.

Program pokriva sledeće teme:

  • Prepoznavanje i detektovanje krize
  • Krizni menadžment
  • Analiza prakse kriznog menadžmenta po segmentima poslovanja