Kursevi

Aktuelni kursevi

Dr Slavica Cicvarić Kostić
Dr Miloš Milosavljević
Dr Dragan Lončar, CFA

Kursevi na upit

Strateški plan

Upravljanje projektima

Menadžersko odlučivanje

Osnove finansija

Isplativnost investicionih projekata

Osnove oporezivanja

Poslovne komunikacije

Veštine prodaje

Zaštita konkurencije