Aktuelni kursevi

Dr Slavica Cicvarić Kostić
Dr Miloš Milosavljević
Dr Dragan Lončar, CFA

Kursevi na upit

Strateški plan

Organizaciono strukturiranje

Upravljanje projektima

Menadžersko odlučivanje

Osnove finansija

Isplativnost investicionih projekata

Osnove oporezivanja

Poslovne komunikacije

Lean menadžment i 6sigma

Upravljanje vremenom

Upravljanje stresom

Veštine prodaje

Zaštita konkurencije

Bezbednost i zdravlje na radu