Predavač

Aleksandar Grašić

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2015. godine na smeru Statistika, informatika i kvantitativne finansije nakon kojih je nastavio master studije na modulu Kvantitativna analiza smer Informatika. Tokom studija bio je stipendista Fonda za razvoj mladih talenata – Dositej Obradović, zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nakon fakulteta svoju karijeru započeo je radom u Telenor banci na poziciji istraživača tržišta, a kasnije nastavio u Telenoru na poziciji analitičara.

U periodu od 2017. do 2019. godine radio je kao predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Osnovi ekonomije, Osnovi statističke analize, kao i na kursu Office paketa za studente završne godine. Član komisije za sastavljanje i pregledanje zadataka na Republičkom takmičenju za učenike srednjih škola iz Poslovne informatike 2018. godine.

Istovremeno, bio je angažovan u svojstvu Data scientista na projektima Republičkog zavoda za statistiku.

Danas je u FinTech industriji i radi na primeni veštačke inteligencije i mašinskog učenja u automatizaciji procesa prikupljanja, obrade i analize podataka.

Bavi se istraživanjem, praćenjem i primenom najsavremenijih tehnika u oblasti edukacije i prenošenja znanja Microsoft Excel-a. Radionice i kursevi koje održava za pojedince i grupe na temu napredne analitike u Excelu visoko su ocenjeni.