Predavač

Miloš Bajčetić, CFA

Miloš Bajčetić, CFA ima preko 10 godina radnog iskustva u bankarstvu i to u oblastima poslovanja sa korporativnim klijentima, kreditne analize i upravljanja kreditnim rizicima. Trenutno je zaposlen u Erste banci kao rukovodilac odeljenja za upravljanje kreditnim rizicima pravnih lica.

Profesionalnu karijeru je usmerio na oblast korporativnih finansija, dok je u poslednjih 5 godina honorarno angažovan kao predavač na specijalističkom kursu pripreme za polaganje CFA Level 1 Program na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Po potrebi je angažovan kao eksterni konsultant za programe/projekte međunarodnih institucija.

Član je CFA Instituta, a od 2019. godine volontira kao predsednik CFA Društva Srbija. Pored toga, član je Saveza Ekonomista Vojvodine.