Predavač

Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Slobodan je završio PMF u Beogradu 1988 godine i Master in Project Management na Univerzitetu Liverpool 2012-te. Član je PMI Instituta USA i PMI-Serbia Chapter, i nosilac profesionalne licence  PMP® od 2013 godine.  U prvom delu svoje karijere oko 15 godina je proveo u inostranstvu na poslovima spoljnotrgovinske operative, investicija i logistike agroindustrijskih roba i sirovina za hemijsku i metalsku industriju. Po povratku profesionalno je bio angažovan kao korporativni menadžer i rukovodilac niza projekata, izmedju ostalog kompleksne studije izvodljivosti i projekta fosfata u Bosilegradu 2008-14 i programa korporativne transformacije Victoria Grupe 2009-12, koji su upotpunili njegove profesionalne kapacitete u oblasti upravljanja timovima, budžetom, rizicima, planiranju, strukturiranju organizacije, paralelnom radu na više projekata, komunikaciji sa stejkholderima, studijama izvodljivosti i praktičnoj implementaciji strategije. Realizovao je veliki broj in-house i otvorenih treninga iz projektnog upravljanja, kao i prezentacije kapitalnih projekata na domaćim i medjunarodnim konferencijama. Od 2014 radi kao konsultant na projektima organizacionog i procesnog strukturiranja, korporativnog upravljanja, strateškog planiranja privatnih i javnih preduzeća i institucija javnog sektora, upravljanja rizicima, studijama izvodljivosti i drugim projektima.

Kao senior konsultant i predavač po ugovoru sarađuje sa Peterhof-om od 2015-te na većem broju projekata i edukacija iz našeg portfolija.