Predavač

dr Dragan Lončar, CFA

Rođen u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Devetu beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu 2001. godine. Iste godine od strane Rektorata Univerziteta u Beogradu proglašen za studenta generacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kao stipendista Shell Centenary Scholarship Fund, 2003. godine završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na University of Cambridge (Judge Business School) u Velikoj Britaniji. Doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista Fulbright Foundation, 2009. godine završio postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, na University of Chicago (Booth Business School). Nosilac prestižne CFA licence iz oblasti finansija.

 

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Strategijski menadžment, Menadžment projekata i Menadžment rizika na osnovnim studijama, Poslovna strategija  i Poslovna analiza i biznis plan na master studijama, kao i Metodologija naučnog istraživanja, Ekonomika strategije i Korporativno upravljanje na doktorskim studijama. Prodekan za nastavu i saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta u mandatnom periodu 2021-2024. U periodu 2012-2015 bio prodekan za finansije, a u periodu 2015-2021 prodekan za saradnju sa privredom.

 

Autor ili koautor većeg broja naučnih i stručnih radova (više objavljenih radova na SSCI listi), kao i značajnog broja saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Koautor udžbenika Menadžment i strategija i Menadžment pomoću projekata. Oblasti interesovanja: strateško planiranje, upravljanje projektima, korporativne finansije, upravljanje rizicima i zaštita konkurencije.

 

Član više akademskih i profesionalnih tela u zemlji i inostranstvu (Savez ekonomista Srbije, US Academy of Management, CFA Institute, European Association of Competition Economists, Cambridge Alumni, Fulbright Alumni).

 

Radio kao konsultant na projektima većeg broja domaćih i inostranih kompanija (NIS, OMV, Lafarge, VIP Mobile, Knjaz Miloš, Novonordisk, Nectar, KWS, Coca Cola, Roche, Victoria Group, Frikom, JTI, Keprom, Philip Morris, DHL, Carnex i dr.) i institucija (World Bank, UNDP, USAID, GIZ…). Član Nadzornog odbora kompanije Metalac, član Upravnog odbora i Komiteta za reviziju Intesa Bank i predsednik Komiteta za reviziju Wiener Stadtische. Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.