Predavači

Peterhof tim predavača

Tim predavača čine posvećeni eksperti sa vrednim višegodišnjim praktičnim iskustvom i komplementarnim znanjima u oblasti svih vrsta poslovnih edukacija.

Predavač

dr Dragan Lončar, CFA

Predavač

Miloš Mitrić, MBA

Predavač

Slobodan Mijailović

Predavač

dr Lidija Barjaktarović

Predavač

Miloš Bajčetić, CFA

Predavač

Filip Stojanović, MSC

Predavač

Milan Jeremić

Predavač

dr Slavica Cicvarić Kostić

Predavač

Ljubica Bogetić

Predavač

Sandra Prvulović

Predavač

Aleksandar Grašić

Predavač

dr Miloš Milosavljević

Predavač

Jovana Lončar

Predavač

Marina Rakićević