Predavač

dr Slavica Cicvarić Kostić

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu „Strateška uloga marketinga i odnosa s javnošću u unapređenju uprave i razvoju elektronskih usluga“ odbranila 2010. godine.

 

Angažovana kao vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka, gde je počela sa radom 2001. godine. Radila je na pozicijama direktora poslovnog razvoja u Hauska&Partner International Communications kompaniji, kao i na poziciji menadžera za odnose s javnošću u MPC Properties & Merrill Lynch.

 

Polja interesovanja su joj brend menadžment, komunikacije i relacioni marketing i u tim oblastima ima veliki broj izvršenih projekata, predavanja i publikacija.